คุณเด่นคะ มุกไม่เคยรู้สึกแบบๆนี้มาก่อน มันสุดยอด รักนะคะ

 

 

น้องมุก ไปเกิดเป็นเทวดาแล้น

รัก ตะเอง นะ หายเร็วๆ ความเศร้าไล่มันไป