น้องๆ True AF8 Yeah กับคณะผู้บริหารชั้น 12 ค่ะ -ขอบคุณ AF8reporter ค่ะ ดูกันมึนใครเป็นใคร