จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  เจ้าของ สโลแกน ‘ช้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว’ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด  ตำบลพาหุรัด จังหวัดพระนคร (กทม.) มาเรียนระดับประถมที่จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ และเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยทหารบก   ชีวิตราชการ ได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารอากาศจอมพลทหารเรือ และพลตำรวจเอก และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ของประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506 และ จนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ รวมอายุได้ 55 ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

การรับราชการ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับราชการทหาร และได้เลื่อนตำแหน่งโดยลำดับ ที่สำคัญ เช่น ประจำกองพันทหารราบที่ 4 (พ.ศ. 2475) ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ทหารราบลพบุรี (พ.ศ. 2481) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 (พ.ศ. 2491) แม่ทัพกองทัพที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (พ.ศ. 2493) ผู้บัญชาการทหารบก (พ.ศ. 2497) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2500) และผู้รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ (พ.ศ. 2502)

บทบาททางการเมือง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2494-2495) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2500) เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการทำรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (9 กุมภาพันธ์ 2502) พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  ในช่วงที่บริหารประเทศได้สร้างผลงานไว้มากมายได้แก่ การออกกฎหมายเลิกการเสพและจำหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาด, กฎหมายปราบปรามนักเลง อันธพาล, กฎหมายปรามการค้าประเวณี จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่ 1 และเป็นผู้ที่รื้อฟื้นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ, การสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ และการประดับไฟบนถนนราชดำเนินในวันฉลองพระชนม์พรรษา

อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำพิธีเททองหล่อรูปปั้นขนาดสูงกว่าตัวจริงเล็กน้อย ที่วัดพรพรหม สุวรรณสามัคคี กรุงเทพมหานคร แท่นยืนสูง 2 เมตร แต่งเครื่องแบบราชองครักษ์ (เต็มยศ) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2526 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ภริยาได้นำอัฐิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาบรรจุไว้ในแท่นฐานที่ตั้งอนุสาวรีย์ด้วย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2527