มาดูรูปหายาก ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 ทรงฉายกับ Margaret Rhodes เป็นซึ่งเป็นทั้งพระสหาย และ ญาติสนิท สื่อรุมล้อมเธออยากให้เธอเขียนเรียนเกี่ยวกับพระองค์ อนึ่งเธอเก็บรวบรวมภาพที่ไม่เคยลงตีพิมพ์หรือห็นที่ไหนมาก่อน – ไดอารียอดรัก