มาดูแฟชั่นหมวกทรงแปลกๆ ในงาน ประเพณี แข่งม้า Royal Ascot Horse Race ที่  Ascot  เมื่อวันนที่ 15 มิถุนายน โดยมีสมเด็จพระราชีนีนาถเอลิซเบธ ที่ 2 เสด็จ พร้อม เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ  ประทับบนรถม้า และ เชื้อพระวงค์  มารดาเจ้าหญิงเคท อนึ่งงานนี้เจ้าหญิงเคท  ไม่ได้เสด็จมาในงานนี้ – ไดอารียอดรัก ปล มีหมวก ipad ด้วยค่ะ 🙂 Pics Thanks to  CBS News