รองเท้าของชาวแมนจู ใส่แล้วระวังหัวฟาดพื้นด้วย


แปะเล่น ๆ


ขอบคุณกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว