23 มิถุนายน พ.ศ. 2477
เบียร์สิงห์ (Singha Beer) ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรก ในงานฉลองรัฐธรรมนูญของสโมสรคณะราษฎร โดย พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งบริษัทผลิตเบียร์ขึ้นในปี 2473 ก่อสร้างโรงงานในปี 2476 และเริ่มจำหน่ายครั้งแรกในปี 2477

เริ่มส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเมื่อปี 2513 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตเบียร์ตราสิงห์ สิงห์ไลท์ ลีโอ ไท คลอสเตอร์ โซดาตราสิงห์ น้ำดื่มตราสิงห์ และชาเขียวโมชิ โรงงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และขอนแก่น มีโครงการปลูกข้าวบาร์เลย์ โรงงานแปรรูปมอลท์อยู่ทางภาคเหนือ บริษัทบุญรอดฯ มีศักยภาพในการผลิตเบียร์ถึง 800 ล้านลิตรต่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2435 เจ้าพระยาภาสวงศ์ เสนาบดีได้ให้ ไป ทดลองให้ทำหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการกระทรวงธรรมการ เมื่อจะลาออกแต่ครูใหญ่ไม่ให้ออก จึงตัดสินใจไม่เอาทั้ง 2 อย่าง จากนั้นทำงานเป็นเสมียนโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษที่โรงเลื่อยของห้างกิมเซ่ง หลี และห้างเด็นนิมอตแอนด์ดิกซัน จนเห็นลู่ทางธุรกิจจึงมาเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจการค้าไม้ เดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา และก่อตั้งโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทยในปี 2476


เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีนโยบายเรื่องการจัด ตั้งโรงงานผลิตเบียร์มาก่อน จึงยุติลงที่การอนุมัติโรงเบียร์แห่งแรกบนเนื้อที่ 9 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 แสนบาท ในปี พ.ศ. 2477 พระยาภิรมย์ภักดีก็ได้นำเอาเบียร์สดใส่ถังไปเปิดให้ผู้คนดื่มฟรีในงานสโมสรคณะราษฎร ปรากฏว่าเป็นที่พอใจกันยิ่งนัก ข่าวได้แพร่สะพัดออกไป มีลูกค้าจับจองสินค้าออกสู่ตลาด จนได้จำหน่ายเบียร์รุ่นแรกเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 มีตรายี่ห้อต่าง ๆ กัน ทั้งตราว่าว ตราพระปรางค์ ตรากุญแจ ตรารถไฟ ตราหมี ปรากฏว่าเบียร์ตราสิงห์ได้รับความนิยมมากที่สุด ต่อมาจึงค่อยๆ หยุดผลิตยี่ห้องอื่นไป จนเหลือเพียงเบียร์สิงห์

ท่านมีความรู้ความสามารถ แต่งตำราการคิดคำนวณ หน้าไม้สำเร็จรูป แต่งตำราว่าวพนัน ได้โปรดเกล้าเป็นนายเรือตรี ร.น. เสือป่าและกัปตันเรือเดินทะเล ได้เป็นกรรมการสโมสร และสนาม และยังบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างเช่น ได้ถวายตัวเป็นสมาชิกเสือป่า สร้างศาลาท่าน้ำ สร้างกระโจมแตรในสวนลุมพินี สร้างโรงเรียนอนาถา เป็นต้น ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นหลวงภิรมย์ภักดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และได้เปลี่ยนเป็น พระภิรมย์ภักดี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาภิรมย์ภักดี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464

พระยาภิรมย์ภักดี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2493

เบียร์ที่ผลิตต่างๆ

Mittweida เบียร์เยอรมัน…ผลิตโดย บุญรอด ปทุมธานี เบียร์ Miller …ผลิตโดย บุญรอด ปทุมธานี เบียร์ ไท และ Kloster ยุคแรก….ผลิตโดย ปทุมธานี บริวเวอรี่ สิงห์ (Singha) ทั้ง lager beer เก่า และ lager beer ฉลากใหม่ และ 70 ปี เบียร์สิงห์ Singha Gold, Singha Gold light beer, Singha Draft beer และก็ซุ้มเบียร์สด…ของสิงห์ ผลิตโดย บุญรอด ปทุมธานี ลีโอ และ Asahi… ผลิตโดย ขอนแก่นบริวเวอรี่ (บุญรอด) ช้าง กับ อาชา… ผลิตโดย กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ ซึ่งคือบริษัทในเครือสิริวัฒนภักดี Carlsberg จาก โคเปนเฮเก้น… ผลิตโดย Carlsberg Brewery อยุธยา Kloster ยุคหลัง ๆ และ Beck’s จากเยอรมัน และ Klassik และ Black beer และ Siam beer และ Champ beer ผลิตโดย ไทยอมฤต ปทุมธานี เรดฮอสส์ และ Blue ice beer ผลิตโดยซานมิเกล (ฟิลิปปินส์) โรงงานเดียวกันกับ ไทยอมฤต ปทุมธานี Tiger เบียร์สิงคโปร์ และ Amstel และ Heineken จากฮอลแลนด์ ผลิตโดย ไทยเอเซียแปซิฟิค นนทบุรี คิดถึงเบียร์อมฤต !!!

Advertisements