เจ้าชายและเข้าหญิงเคท ทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจเยือน ประเทศคานาดา และสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ทรงเสด็จพระดำเนินกลับยัง สหราชอาณาจักรแล้ว ทรงประสบผลสำเร็จในการเดินทาง ซึ่งรัฐบาลและประชาชนให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรตื- ไดอารียอดรัก

ภาพอริยาบทต่าง เยือนสถานที่สำตัญต่างๆ ในคานาดา และอเมริกา