เจ้าเหญิงเคท ทรงเสด็จ Tesco ตอนเหนือของแคว้นเวลล์ เมื่อเร็วๆนี้ทรงทำตัวเยี่ยงสามัญชน เป็นแม่บ้านซื้อของที่ซูเปอรฺมาร์เก็ตปรกติ จะเห็นภาพเป็นข่าวอยู่ประจำ- ไดอารียอดรัก

Thanks to People Online