ถุงแป้งและกระสอบทรายราคาพุ่งสูงขึ้นตามระดับน้ำที่ใหลถาโถมเข้าท่วมหลายจังหวัด บางพื้นที่ถึงกับขาดแคลนหาไม่ได้เลยทีเดียว

วสท. หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ออกแบบเขื่อนกั้นน้ำใช้บ่อซีเมนต์แทนการใช้กระสอบทรายที่กำลังขาดแคลน โดยใช้บ่อซีเมนต์มาเทินต่อกันให้ได้ความสูงตามต้องการ ซึ่งบ่อหนึ่งจะมีความสูงประมาณ 35 เซนติเมตร หรือ 3 ชั้นได้ความสูง 1 เมตร

เมื่อได้บ่อซีเมนต์มาวางเทินกันได้ความสูงตามต้องการแล้วให้นำทรายหรือหินใส่ลงไปในวงบ่อ ซึ่งสามารถใส่ลงไปแค่เพียงครึ่งเดียวของความสูงเพื่อถ่วงน้ำหนักหรือถ้าสามารถใส่ให้เต็มได้ก็จะแข็งแรงขึ้น แต่ถ้าสูงขึ้นมากแล้วใส่ทรายเต็มบ่อวงล่างสุดอาจแตกได้

นำผ้าพลาสติกมาคลุมบ่อซีเมนต์โดยด้านนอกที่ติดกับน้ำให้นำถุงทรายมาวางทับชายผ้าพลาสติกไว้ไม่ให้น้ำพัดชายผ้าได้ คลุมผ้าพลาสติกมาจนถึงด้านหลัง ถ้ามีกระสอบทรายวางทับชายด้านในด้วยก็จะยิ่งดี

ทำต่อให้เป้นแนวเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำอย่างได้ผล ประหยัดกว่าการใช้กระสอบทรายมากั้นเป็นกำแพง

โดยด้านบนสุดของบ่อซีเมนต์ สามารถนำไม้กระดานมาวางพาดทำเป็นทางเดินได้อีกด้วย

แข็งแรงด้วย ประหยัดด้วย ใครขอบก็ลองเอาไปปรยุกต์ใช้กันได้

นอกจากนี้ทาง วสท. ยังมีวิธีทำเขื่อนอีกหลายแบบ ดังภาพประกอบ

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซท์วิศวกรรมสถานฯ http://www.eit.or.th/content.php?