Mini concert set A และ Bค่ะ ฤดูกาลเสียเงินมาแล้ว ดูกัน ใครอยู่ set ไหนกันบ้าง แบ่งเฉลี่ยๆกันไป

Set A ต้น คชา เฟรม จอย หลิน ดิว

credit clips Good0230

Set Bเต๋า เจมส์ ไทด์ แพรว แพรวา แอ้น