ในหลวง ทรงห่วงประชาชน รับสั่งไม่กั้น เขตพระราชฐาน วัง
เช้าวันใหม่

ผบ.ทบ. เผย ในหลวง ทรงห่วงประชาชน รับสั่งไม่กั้นเขตพระราชฐาน
ข่าววันใหม่ : 27 ตุลาคม 2554