ภูมิใจมีกษัติย์ที่ทรงพระปรีชา มิสายพระเนตรกว้างไกล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนน­าน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ-ไดอารียอดรัก