ในหลวงประทับริมฝั่งแม่น้ำ  14 Nov 2011 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ และคุณทองแดงน่ารักมากค่ะ

โฆษณา