แอนนิเมชั่น ประกอบเพลง “แผ่เมตตา”
โดย เสถียรธรรมสถาน
credit : เสถียรธรรมสถาน