งานน้องๆเริ่มมากเข้าสู่ภาวะปรกติ ดีใจค่ะ และขอให้น้ำลดทุกๆบ้านเร็วๆ – ไดอารียอดรัก

Advertisements