สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานทานสัมภาษณ์ในช่วง Eye on Thailand ทาง CNN ซึ่งกล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็น Angel Princess … ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังพระราชกรณียกิจของในหลวง … ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Thailand’s ‘Angel Princess’ – CNN

 

Advertisements