เต๋า Instagram ไปเชียงใหม่คู่พี่น้อง “Let’sgo”

 

 

 

คชาถ่ายเต๋า เห็นแผ่นหลัง ก่อนขึ้นเคื่องไปเชียงใหม่ – “ขึ้นเครื่องเล็กครั้งแรก”

 

Advertisements