หวานมาก อยากดูมากเลย ทุกๆคนคิดแบบเดียวกันแน่ะๆ คชาน่ารักช่างโปรโมทนะคะ เอาอีกๆ