ไม่อยากเอามาลง แต่อยากให้เห็นเพราะยา หรือตัวตนเสก จริงๆ

Advertisements