บางคนค่าดไม่ถึงนะคะ แต่ส่วนมากจะเข้าวงการตั้งแต่เด็กนะคะ สมัยนี้ฉายแววดังดังตั้งแต่เด็กนะคะ

Advertisements