การเลือกตั้งประธานนาธิบดีของไต้หวันได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งผู้ชนะก็คือ หม่า อิง จิ่ว ก็ได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัย แต่ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าที่คิดจึงมีคำถามตามมาว่าเขาจะมีบริหารประเทศตามแนวทาง­ของเขาได้อย่างยากลำบากมากขึ้นหรือไม่

ผลเลือกตั้งไต้หวัน

Advertisements