ราชินี พระเทพฯ-เสด็จพระดำเนินเปิดตรุษจีนเยาวราช 23 มกราคม 2555