พบดอนเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำ  กรุงเทพฯ 2 ก.พ. – พื้นที่บริเวณสีน้ำเงิน คือเขตดอนเมือง ซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นบินสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศประกอบกับภาพถ่ายเรดาร์ พบว่า การใช้ที่ดินบริเวณรอบเขตดอนเมืองถมสูงจนทำให้ดอนเมืองกลายเป็นพื้นที่ต่ำรองจากย่านรามคำแหงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุด นอกจากนี้ยังพบอีกหลายพื้นที่ที่ถนนกลายเป็นแนวขวางการไหลของน้ำที่จะระบายลงคลองเพื่อออกสู่ทะเล ทำให้ในปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบถูกน้ำท่วมสูงและขังนาน

ผลการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวนี้จะทำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อจัดทำผังเมืองใหม่ วางระบบการระบายน้ำ กำหนดเส้นทางน้ำผ่าน หรือฟลัดเวย์ เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย นอกจากนี้ จะกำหนดพื้นที่รับน้ำตามทุ่งตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะทำความเข้าใจกับประชาชน เมื่อถึงฤดูน้ำหลากให้งดทำการเกษตร ปล่อยให้น้ำเข้าทุ่ง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเป็นค่าเช่าพื้นที่รับน้ำซึ่งจะทำให้น้ำที่หลากลงมามีระดับไม่สูงมาก จนเกิดผลกระทบร้ายแรงอย่างที่เคยเกิดขึ้น

ในงานเสวนาเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  นายปราโมทย์ ไม้กลัด คณะกรรมการ กยน. ระบุว่า ต้องจับตาปริมาณน้ำฝนและการระบายน้ำในเขื่อนต่าง ๆ โดยเฉพาะที่น่าห่วงที่สุด คือ น้ำทุ่ง และน้ำท้ายเขื่อน ที่ไม่สามารถคำนวณหรือรู้ปริมาณที่แน่ชัดได้  สิ่งสำคัญ ควรน้อมนำพระราชดำรัสเรื่องฟลัดเวย์ มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลว่า จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงอีกหรือไม่

นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยประธานสมาคมชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากโครงการ น้ำใจร่วมใจไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 203,860 บาท ผ่าน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหตุการณ์น้ำท่วม  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กล่าวว่า ช่วงที่ชาวญี่ปุ่นประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ พระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล รวมถึงประชาชนชาวไทย ได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้ชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมั่นใจว่า ไทยจะสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ และญี่ปุ่นยินดีช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ต่อไป.-สำนักข่าวไทย

http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=473911&ch=gn1