20 อันดับของ Youtube คนไทย

Domepakornlamonline 38,028,860 PhaiTurbo 22,358,793 Aomyeam 19,076,925 BieTheSka Channel  18,430,213 winniepisces 14,531,527 Room 3.50 บาท 18,417,910 somsak747 13,042,020 NaMm0N 8,554,604 PutDejUdom 6,405,208 wonderingpango 5,595,744 tarnevermind 5,157,656 KomeOnline  5,309,188 oTHESPLITo’s channel 2,861,738 SmallMeTK   2,727,497 Nobu777kotaro 2,693,540 UkuCafe 2,595,479

credit clip ichiomi

Advertisements