10-03-12 คชา-เธอไม่เป็นไรเเต่ฉันเป็น@Terminal 21- ฟังคชาแล้วดีขึ้นค่ะ

credit applea32