หัวใจน่ารัก

 

มันคือthumbdrive นั่นเอง สวยน่ารักดี แต่หากใครถือโชคลาง อย่าเอาไปให้แฟน เพราะจะหัวใจแตกเป็นสองชิ้นเวลาใช้ต้องดึงออกมา วิธีป้องกัน อย่าใช้

เลิกกันอย่ามาโทษ