Tag Archive: ข้าราชาการ


ข่าว โฉมหน้า ซี7 ตบบ้องหู  ชมคลิปอื่นเกี่ยวกับข่าวนี้ คลิ้ก http://bit.ly/xm785q

วันเกิด พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ชื่อเดิมว่า ” ก้อน หุตะสิงห์” เกิดที่จังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๒๗ เวลา ๑๑.๒๐ น.เป็นบุตรของนายฮวดกับนางแก้ว หุตะสิงห์ สมรสกับคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิตย์ สามเสน) เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมตามลำดับ จนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตสยาม

ต่อมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษจาก The Middle Temple หลังจากสำเร็จเนติบัณฑิตสยามได้เข้ารับราชการที่กระทรวงยุติธรรมและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หลวงประดิษฐ์พิจารณ์การ จนกระทั่งได้เป็นสมุหพระนิติศาสตร์และพระยามโนปกรณ์นิติธาดาในที่สุด ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการในพระองค์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ได้มีการประชุมคณะราษฏรครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎร ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการราษฎรอยู่จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๓๕ จึงได้ลาออก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ และพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๖ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาได้เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาล พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และย้ายไปพำนักอยู่ที่ปีนังเป็นเวลา ๑๖ ปีเศษ และได้ถึงแก่อสัญกรรม ณ ที่นั้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑ รวมอายุได้ ๖๔ ปี

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

กฎใหม่ของข้าราชการปี 2554 น่าสนใจมาก

ทางคณะผู้บริหารมีความยินดีที่จะแจ้งกฎที่เพิ่งจะได้อนุมัติจากสภาฯ หลังจากที่มีการประชุมใหญ่ในสัปดาห์
ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า.. ข้าราชการทุกท่านคงจะยินดีปรีดาไม่น้อยกว่าผู้บริหารเหมือนกัน คริๆๆ..

A: ยวดยานพาหนะ

ให้ข้าราชการทุกคนเดินทางมาทำงานโดยใช้ยวดยานพาหนะที่เหมาะสมกับขั้นเงินเดือนของตัวเอง 

* หากเห็นว่าพนักงานท่านใดขับรถยนต์ฮอนด้ามาทำงานทางเราก็ตระหนักดีว่า ท่านไม่สมควรที่จะได้รับการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้ง 2 ครั้ง  เพราะท่านก็ พอมี พอกิน อยู่แล้ว 

* หากข้าราชการท่านใดที่ขับรถยนต์เก่าเกินกว่า 10 ปี มาทำงาน หรือนั่งรถโดยสารมาทำงาน ทางหัวหน้า ก็

ตระหนักดีว่า ท่านไม่สมควรที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเหมือนกันเพราะท่านเป็นคนที่มัธยัสถ์และ
เก็บเงินเก่งอยู่แล้ว 

* หากข้าราชการท่านใดที่ขับรถยี่ห้ออื่นมาทำงาน เช่นรถมอเตอร์ไซด์ รถซาเล้ง หรือเกาะคนอื่นมาทำงานท่าน

ไม่สมควรที่จะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นแต่อย่างใด เพราะท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้ว จริงไหม  อ่านเพิ่มเติม
%d bloggers like this: