Tag Archive: Thailand Got Talent


กรมชลฯลดระบายน้ำ 2 เขื่อนใหญ่

11 ตุลาคม 2554 เวลา 10:57 น. กรมชลประทาน ลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รับช่วงน้ำทะเลหนุนสูง 13-18 ต.ค.

กรมชลประทาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมอุทกศาสตร์ และ กทม. เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกำหนดแนวทางการจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงวันที่ 13-18 ตุลาคม 54 โดยได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ แล้ว ได้แก่เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้หน่วยงานตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรง และประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
สำหรับเขื่อนภูมิพลแจ้งว่าจะคงที่การระบายน้ำไว้ที่ 93 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 หลังจากนั้นจะพิจารณาประเมินสถานการณ์น้ำอีกครั้ง

ส่วนเขื่อนสิริกิติ์แจ้งว่า จะทำการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์จากเดิมระบายน้ำ 49 ล้าน ลบ.เมตร/วันโดยมีแผนการระบายน้ำเป็นลำดับดังนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ระบายน้ำ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน, วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ระบายน้ำ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน, วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ระบายน้ำ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

ทั้งนี้ เขื่อนสิริกิติ์จะพิจารณาร่วมกับกรมชลประทานเพื่อปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ลงอีก หากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ลดลง

การปรับลดการระบายน้ำครั้งนี้จะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 98-99% ของความจุ และทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์บริเวณพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ลดลงจากปัจจุบันประมาณ 3 เมตร และมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

แหล่งข่าว PostToday

 http://www.posttoday.com/สังคม/สิ่งแวดล้อม/115575/กรมชลฯลดระบายน้ำ-2-เขื่อนใหญ่

ดีใจค่ะ รถไฟฟ้ามาถึง หน้า บ้าน ขอบคุณนะคะ  – ไดอารียอดรัก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ทําพิธีเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวปฐมฤกษ์​ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1ซอยสุขุมวิท 85-ซอยสุขมวิท 107 โดยจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 12ส.ค.54-1ม.ค.2555ในช่วงต่อขยาย สถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง
Photographer  ศุภกฤต คุ้มกัน

ข่าว Nation

%d bloggers like this: